Bloggers

Jan Aghina

Jan Aghina

Jan C.F.M. Aghina adviseert mensen en bedrijven op de gebieden visie, strategie, governance en loopbaanontwikkeling. In die laatse categorie loopt de bemoeienis van talentscouting, ontwikkeling van...

Bekijk het profiel van Jan Aghina

Henk Bakker

Henk Bakker

Henk Bakker is sinds 1 juli 2012 voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Daarnaast is hij bestuurder van Koninklijke Kentalis, een instelling voor mensen met...

Bekijk het profiel van Henk Bakker

Marleen Barth

Marleen Barth

Politicoloog Marleen Barth (1964) koos bewust voor het hoofdvak bestuurskunde tijdens haar studie aan de UvA. Na haar studie startte zij in de journalistiek en werkte voor het dagblad Trouw als...

Bekijk het profiel van Marleen Barth

Hans Bruning

Hans Bruning

Hans Bruning (1957) was van 1 november 2008 tot 1 augustus 2010 directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij is verder gegaan als zelfstandig adviseur. Bruning heeft...

Bekijk het profiel van Hans Bruning

Gita Gallé

Gita Gallé

Gita Gallé (1960) is lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Voorheen was ze directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Gallé heeft...

Bekijk het profiel van Gita Gallé

Aad Koster

Aad Koster

Aad Koster (1960) was directeur van ActiZ, tot november 2015. ActiZ vertegenwoordigt ruim 400 aangesloten zorgondernemers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisties, kraamzorg en...

Bekijk het profiel van Aad Koster

Peter Nouwens

Peter Nouwens

Peter Nouwens is voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Prisma. Prisma ondersteunt 2400 mensen met een verstandelijke beperking in Noord Brabant. Daarnaast is hij science practitioner op...

Bekijk het profiel van Peter Nouwens

Ewoud Nysingh

Ewoud Nysingh

Ewoud Nysingh is rum tien jaar zelfstandig communicatieadviseur. Hij adviseert bestuurder, directies en managers, vooral in de (semi-)publieke sector. Daarbij ligt de focus op issuesmanagement,...

Bekijk het profiel van Ewoud Nysingh

Maarten Ploeg

Maarten Ploeg

Maarten Ploeg (1961) was van augustus 2007 tot juli 2013 directeur van Diabetesvereniging Nederland (DVN), de grootste patiëntenorganisatie van ons land. In die functie gaf hij leiding aan het...

Bekijk het profiel van Maarten Ploeg

Henk Smid

Henk Smid

Henk Smid is sinds 2001 directeur van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. In het verleden was hij onder meer directeur ZorgOnderzoek Nederland en...

Bekijk het profiel van Henk Smid

Edith Snoey

Edith Snoey

Tot halverwege 2011 voorzitter ABVAKABO FNV.

Snoey ging als dochter van een NS-conducteur, die actief was voor de Vervoersbond FNV, naar de Sociale Academie in Breda. Zij begon in...

Bekijk het profiel van Edith Snoey

Ella Vogelaar

Ella Vogelaar

Ella Vogelaar is onder andere voorzitter van de raad van toezicht van kenniscentrum Welder en voorzitter van de LVG, de brancheorganisatie van de georganiseerde eerste lijnszorg, en maakt deel uit...

Bekijk het profiel van Ella Vogelaar

Jan Walburg

Jan Walburg

Tot eind 2013 voorzitter raad van bestuur van het Trimbos Instituut. Hiervoor zat hij sinds 1986 in het bestuur van de Jellinek-kliniek. Walburg richtte in 1992 het onderzoeksinstituut The...

Bekijk het profiel van Jan Walburg

Wout Adema

Wout Adema

Wout J. Adema is lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, sinds 1 maart 2014. Daarvoor was hij directeur zorginkoop (voor de medisch-specialistische zorg en...

Bekijk het profiel van Wout Adema

Judy Alkema

Judy Alkema

Judy Alkema werkt als organisatieadviseur en interim-manager in het facilitaire domein in de zorg. Zij denkt met medewerkers, cliënten, management en bestuur na over richting en inrichting van...

Bekijk het profiel van Judy Alkema

Jan Andringa

Jan Andringa

Jan Andringa is als partner/advocaat verbonden aan HVG Law. HVG Law heeft een strategische alliantie met EY Belastingadviseurs. Jan is bestuurslid van de sector Health Care van EY. Hij is voor de...

Bekijk het profiel van Jan Andringa

Frans Annot

Frans Annot

Frans Annot is bestuurder in de geboortezorg. Onder zijn leiding is Stichting STBN - een landelijke organisatie die zich richt op innovatie in de geboortezorg – uitgegroeid tot een...

Bekijk het profiel van Frans Annot

Joris Arts

Joris Arts

Joris Arts is ziekenhuisapotheker bij het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord en bestuurder van Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om een...

Bekijk het profiel van Joris Arts

Bas Baanders

Bas Baanders

Bas Baanders werkt aan trajecten op het snijpunt van kwaliteit en inhoud aan de ene kant en organisatie en implementatie aan de andere kant. Begeleidt talrijke instellingen in VVT en GGZ om in te...

Bekijk het profiel van Bas Baanders

Hugo Backx

Hugo Backx

Hugo Backx is sinds 1 maart 2014 directeur van GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging die de belangen behartigt van de 25 GGD'en en GHOR-bureaus in Nederland. Daarvoor was hij vijf jaar...

Bekijk het profiel van Hugo Backx

Paul Baks

Paul Baks

Paul Baks heeft diverse advies-, bestuurs- en adviesfuncties in de zorgsector. Hij is 23 jaar werkzaam geweest bij ABN Amro, waarvan de laatste 7 jaar (tot 2006) vice-president Public Sector. Hij...

Bekijk het profiel van Paul Baks

René Baljon

René Baljon

René Baljon is directeur van Het Oogzorgnetwerk BV. Dit is een landelijk samenwerkingsverband in de oogheelkunde dat deels is gebaseerd op franchise. Ook wordt er vanuit Het Oogzorgnetwerk...

Bekijk het profiel van René Baljon

Ekram Belhadj

Ekram Belhadj

Ekram Belhadj is senior advocaat en werkt bij Nysingh. Zij is gespecialiseerd in het mededingingsrecht, het staatssteunrecht en het Europees recht. Zij heeft een bijzondere expertise wat betreft de...

Bekijk het profiel van Ekram Belhadj

Sarah Blom

Sarah Blom

Sarah Blom begon haar loopbaancarrière in de ambulante sector ouderen (RIAGG Vlaardingen) en psychiatrie (PRO PERSONA, Wolfheze). Hier behandelde ze mensen met uiteenlopende problematiek als...

Bekijk het profiel van Sarah Blom

Bas Bomer

Bas Bomer

Bas Bomer is medisch informatiekundige en werkt als Senior Manager bij KPMG Plexus. Hij richt zich op het adviseren van zorginstellingen in cure en care bij hun transformatie naar een cultuur van...

Bekijk het profiel van Bas Bomer

Chiel Bos

Chiel Bos

Chiel Bos is al vele jaren een trekker van innovaties in de gezondheidszorg. In zijn vorige functie als directeur bij Zorgverzekeraars Nederland ging het niet alleen over verzekeringssystemen en...

Bekijk het profiel van Chiel Bos

Rien Bosma

Rien Bosma

Rien Bosma is eigenaar van Bosma Consulting. Hij adviseert zorginstellingen en gemeenten binnen het sociaal domein hoe zij efficiënt en effectief kunnen werken, door het slim inzetten van...

Bekijk het profiel van Rien Bosma

Sanja Bouman

Sanja Bouman

Sanja Bouman is sinds 2009 programma manager van Frieslab. Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in...

Bekijk het profiel van Sanja Bouman

Ron Boumans

Ron Boumans

Ron Boumans is bestuurder Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West. Hij startte zijn bestuurlijke loopbaan binnen de ziekenhuiswereld. Hij volgde meerdere management en bedrijfskundige...

Bekijk het profiel van Ron Boumans

Marjo Brouns

Marjo Brouns

Bedrijfskundige Marjo Brouns (1958) zorgde een aantal jaren voor haar schoonouders en sinds 2008 ook intensief voor haar echtgenoot, die als gevolg van een ongeval een partiële dwarslaesie...

Bekijk het profiel van Marjo Brouns

Erik Buskens

Erik Buskens

Hoogleraar Health Technology Assessment UMC Groningen en sinds 2010 als programmadirecteur betrokken bij Healthy Ageing, het speerpunt van het UMCG. Hij is daarnaast onder meer, na drie jaar...

Bekijk het profiel van Erik Buskens

Cor Calis

Cor Calis

Cor Calis is momenteel werkzaam als Associate partner bij Arteria Consulting. Daarnaast is hij bestuurslid bij de stichting Planetree Nederland en lid van de Board of Directors bi Planetree Inc....

Bekijk het profiel van Cor Calis

Jo Caris

Jo Caris

Caris is sinds 2004 verbonden aan TIAS als docent en vanaf augustus 2006 als Academic Director van de executive master en masterclasses in Health Administration. Hij heeft ruim...

Bekijk het profiel van Jo Caris

Marcel Carpaij

Marcel Carpaij

Marcel Carpaij (1948) is werkzaam als Programmamanager GGZ van Cordaan, een instelling actief in de sectoren verzorgingshuizen en verpleeghuizen, thuiszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten en...

Bekijk het profiel van Marcel Carpaij

Jan Coolen

Jan Coolen

Jan Coolen is sinds 1 januari 2011 directeur Zorgondersteuning bij de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Coolen werkte van 2008 tot eind 2010 bij de Nederlandse Patiënten Consumenten...

Bekijk het profiel van Jan Coolen

Eelco Damen

Eelco Damen

Eelco Damen, MSM, socioloog is voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordaan (Amsterdam). In Cordaan zijn de sectoren voor verstandelijk gehandicapten, verzorgings en verpleeghuizen, geestelijke...

Bekijk het profiel van Eelco Damen

Jos De Beer

Jos De Beer

Directeur bij de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. Sinds 2012 voorzitter raad van advies Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarnaast is De Beer toezichthouder bij onder...

Bekijk het profiel van Jos De Beer

Roelf de Boer

Roelf de Boer

Oud NVZ-voorzitter Roelf de Boer is een veelzijdig adviseur, commissaris en diplomaat. Voorheen werkzaam in het havenbedrijfsleven, tussen transport en logistiek. Met standplaatsen als Hamburg en...

Bekijk het profiel van Roelf de Boer

Jan de Boer

Jan de Boer

Jan de Boer is een onafhankelijk IT-strategieadviseur en partner en eigenaar van WeDoTrust. De opdrachtgevers van WeDoTrust zijn veeleisende directies, bestuurders en toezichthouders, die weten hoe...

Bekijk het profiel van Jan de Boer

Erik de Gier

Erik de Gier

Erik de Gier is als manager en marketing technologist ruim vijftien jaar actief op het gebied van marketing, branding, communicatie en sales.

Zijn aandachtsgebied is de inzet van nieuwe...

Bekijk het profiel van Erik de Gier

Ilse de Jong

Ilse de Jong

Ilse de Jong is directeur bij Attent Zorg en Behandeling, dat actief is in Rheden, Dieren en Doesburg. In deze regio is ze verantwoordelijk voor acht locaties voor ouderenzorg, van...

Bekijk het profiel van Ilse de Jong

Niek de Jong

Niek de Jong

Mr. Niek de Jong (1940) is in 2000 met pensioen gegaan als directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Aansluitend daarop is hij voorzitter geweest van de landelijke brancheorganisatie van verpleeg-...

Bekijk het profiel van Niek de Jong

Niek de Wit

Niek de Wit

Niek de Wit is hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht. Na zeventien jaar als huisarts...

Bekijk het profiel van Niek de Wit

Cees Dekker

Cees Dekker

Mr Cees Dekker is sinds 1989 advocaat en is sinds 2006 compagnon bij Nysingh. Voordien was hij hoofd van de Juridische Dienst van de NMa (1998-1999) en werkzaam bij een advocatenkantoor in...

Bekijk het profiel van Cees Dekker

Jak Dekker

Jak Dekker

Jak Dekker (1967) is algemeen directeur van Equipe Zorgbedrijven, een groep van zelfstandige klinieken waaronder Xpert Clinic, Helder Kliniek en Velthuis Kliniek. Jak Dekker heeft bedrijfskunde...

Bekijk het profiel van Jak Dekker

Hein Dekker

Hein Dekker

Hein Dekker is organisator en jurylid Gouden Oor Award voor de Zorg. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en is sinds 2004 betrokken bij verschillende sectoren in de zorg. Dekker is...

Bekijk het profiel van Hein Dekker

Diana Delnoij

Diana Delnoij

Diana Delnoij is programmamanager kwaliteit bij het Zorginstituut Nederland. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar bij Tranzo, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit...

Bekijk het profiel van Diana Delnoij

Hans Dijkstra

Hans Dijkstra

Hans Dijkstra is accountant, adviseur en interim manager. Dijkstra heeft de afgelopen jaren aan verschillende kanten van de bestuurstafel gezeten in Nederland en daarbuiten, privaat en publiek, als...

Bekijk het profiel van Hans Dijkstra

Daan Dohmen

Daan Dohmen

Daan Dohmen is algemeen directeur van Focus Cura Zorginnovatie op het gebied van innovatie in de zorg thuis. Daarnaast is hij wetenschapper. In december 2012 promoveerde hij cum laude op zijn...

Bekijk het profiel van Daan Dohmen

Mieke Draijer

Mieke Draijer

Mieke Draijer is directeur medische zaken van Zorggroep Alliade. Van januari 2008 tot januari 2014 was zij voorzitter van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal...

Bekijk het profiel van Mieke Draijer

Erwin Drenth

Erwin Drenth

Erwin Drenth is manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest sinds 2013. Hij is zowel verantwoordelijk voor de strategie en opbouw van het Bouwinvest Healthcare Fund als de uitvoering en realisatie van de...

Bekijk het profiel van Erwin Drenth

Wim Drooger

Wim Drooger

Wim Drooger is op 7 januari 2013 onverwacht overleden. Drooger was tot zijn dood directeur a.i. bij Stichting Platform VG. Platform VG houdt zich bezig met de landelijke collectieve...

Bekijk het profiel van Wim Drooger

Michael Ehlen

Michael Ehlen

Michael Ehlen werkt als manager financiën en control bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Hiernaast is hij voorzitter van het sectorbestuur ziekenhuizen en revalidatie van de vereniging...

Bekijk het profiel van Michael Ehlen

Pier Eringa

Pier Eringa

 

Pier Eringa is president-directeur bij ProRail, sinds 1 april 2015. Na zijn opleiding aan de Nederlandse Politie Academie werd hij in 1984 inspecteur van de gemeentepolitie...

Bekijk het profiel van Pier Eringa

Joop Evers

Joop Evers

Joop Evers is sinds 2010 werkzaam bij Transcom, eerst als Director Operations en sinds juli 2011 als Managing Director. Evers is een mensgerichte manager zonder kapsones, die zich het liefst tussen...

Bekijk het profiel van Joop Evers

Wim Fieggen

Wim Fieggen

Wim Fieggen is partner bij het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD). Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan in het vastgoed met portefeuillevraagstukken, asset-management, aan- en...

Bekijk het profiel van Wim Fieggen

Eva Geelen

Eva Geelen

Eva Geelen is beleidsmedewerker Welzijn & Zorg bij KBO-Brabant. KBO-Brabant is één van de grootste ouderenorganisaties van Nederland. Eva studeerde journalistiek. Zij schrijft...

Bekijk het profiel van Eva Geelen

Hinke Gijzel

Hinke Gijzel

Hinke Gijzel is manager bij KPMG Health met een focus op de langdurige zorg. Zij is van huis uit sociaal wetenschapper en richt zich op een combinatie van onderzoek en praktische toepasbaarheid van...

Bekijk het profiel van Hinke Gijzel

Wim Groen

Wim Groen

Wim G. Groen is postdoc onderzoeker bij het Antoni van Leeuwenhoek, sinds 2010. Hij studeerde bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit...

Bekijk het profiel van Wim Groen

Margrieta Haan

Margrieta Haan

Margrieta Haan is zelfstandig adviseur in wonen, zorg en welzijn, en mede-trekker van de werkgroep Zorgvastgoed binnen het platform Bouwstenen voor Sociaal. In deze werkgroep wisselen professionals...

Bekijk het profiel van Margrieta Haan

Bas Hagoort

Bas Hagoort

Bas Hagoort is strategisch consultant bij Riverwise. Dit bedrijf ondersteunt organisaties in de zorg op strategie, business development en innovatie. Riverwise werkt daarbij voor de 'gevestigde...

Bekijk het profiel van Bas Hagoort

Thea Heeren

Thea Heeren

Thea Heeren is voorzitter van de raad van bestuur van GGz Centraal, een geïntegreerde ggz-instelling met vestigingen in onder meer Amersfoort, Ermelo, Almere, Lelystad, Hilversum en Bussum...

Bekijk het profiel van Thea Heeren

Bart Heesen

Bart Heesen

Bart Heesen is algemeen directeur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Vanaf 2008 bekleedde hij dezelfde functie binnen de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Voor zijn artsenexamen...

Bekijk het profiel van Bart Heesen

Annick Heit

Annick Heit

Annick Heit is PR en social media-adviseur bij LVB PR & Social Media en specialiseert zich in strategische communicatievraagstukken. Ze studeerde Corporate Communication aan de Universiteit van...

Bekijk het profiel van Annick Heit

Els Hekstra

Els Hekstra

Els Hekstra is directeur van ouderenorganisatie PCOB. De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Hekstra is...

Bekijk het profiel van Els Hekstra

Steven Hofenk

Steven Hofenk

Steven Hofenk is sinds juni 2015 voorzitter raad van bestuur ad interim De Friesland Zorgverzekeraar. Van oktober 2013 tot juni 2015 was hij lid raad van bestuur. Bij De Friesland Zorgverzekeraar...

Bekijk het profiel van Steven Hofenk

Rob Hoogma

Rob Hoogma

Rob Hoogma is voorzitter raad van bestuur van zorgorganisatie Siza,een grote zorgorganisaties voor mensen met een handicap in Gelderland. Daarnaast zit Hoogma in het bestuur van de Vereniging...

Bekijk het profiel van Rob Hoogma

Jan Houben

Jan Houben

Jan Houben is partner bij M&I/Partners, een adviesbureau op het snijvlak van management en ICT binnen de publieke en semi-publieke sector. Houben is gespecialiseerd in...

Bekijk het profiel van Jan Houben

Tom Ikink

Tom Ikink

Tom Ikink is manager Collectief Advies bij Sibbing & Wateler. Hij adviseert medisch beroepsbeoefenaren, MSB's; Zorggroepen en Verloskundige Samenwerkingsverbanden over...

Bekijk het profiel van Tom Ikink

Corine Jansen

Corine Jansen

Corine Jansen heeft haar eigen bedrijf JoConnect en is sinds de zomer van 2015 partner bij Cvision, adviesbureau op het vlak van onder meer verandermanagement. Zij werkte van september 2009 tot...

Bekijk het profiel van Corine Jansen

Lex Jansze

Lex Jansze

Lex Jansze werkt als corporate information security officer bij PinkRoccade Healthcare, sinds medio 2012. Daarvoor vervulde hij functies op het gebied van informatiearchitectuur bij onder andere De...

Bekijk het profiel van Lex Jansze

Richard Japin

Richard Japin

Richard Japin is Senior Adviseur Finance bij EFK. Hij is enkele jaren werkzaam geweest als controller in de Care sector. Vervolgens heeft hij gekozen voor een functie als interim financial in de...

Bekijk het profiel van Richard Japin

Herm Joosten

Herm Joosten

Herm Joosten is lector bij NCOI University te Hilversum en Universitair Docent bij het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij arbiter in geschillen...

Bekijk het profiel van Herm Joosten

Nico Kamminga

Nico Kamminga

Nico Kamminga is in 2015 met het team van de Stichting Verantwoorde Marktwerking Zorg gestart met de ontwikkeling van CAREDATE, een platform dat psychologen en cliënten rechtstreeks met elkaar...

Bekijk het profiel van Nico Kamminga

Cor Kamminga

Cor Kamminga

Nico Kamminga is in 2015 met het team van de Stichting Verantwoorde Marktwerking Zorg gestart met de ontwikkeling van CAREDATE, een platform dat psychologen en cliënten rechtstreeks met elkaar...

Bekijk het profiel van Cor Kamminga

Hans Kamps

Hans Kamps

Hans Kamps is lid van het dagelijks bestuur van VEROZ dat hét platform wil zijn voor ondernemerschap in de zorg. VEROZ wil vertrouwen en ondernemerschap in de zorg stimuleren door middel van...

Bekijk het profiel van Hans Kamps

Hans Kerkkamp

Hans Kerkkamp

Hans Kerkkamp is lid van de raad van bestuur Atrium Medisch Centrum Parkstad. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van het klinische zorgproces. Daarnaast voor de kwaliteit en veiligheid van...

Bekijk het profiel van Hans Kerkkamp

Kete Kervezee

Kete Kervezee

Kete Kervezee is voorzitter van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Zij begon haar loopbaan als docent in het hoger onderwijs en zou verscheidene functies in het onderwijsveld...

Bekijk het profiel van Kete Kervezee

Jan Kimpen

Jan Kimpen

Jan Kimpen is voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit van Zorginstituut Nederland. Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Kimpen is sinds 1 januari 2009...

Bekijk het profiel van Jan Kimpen

Marije Klein

Marije Klein

Marije Klein werkt al ruim twintig jaar als journalist bij krant, internet, radio en televisie. In 2011 werd bij haar borstkanker geconstateerd en is ze over haar medische avonturen gaan schrijven....

Bekijk het profiel van Marije Klein

Gerard Klop

Gerard Klop

Gerard Klop is oprichter en partner bij Vintura consultancy. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich met name geconcentreerd op de farma en medical devices. Binnen deze branches is hij betrokken bij...

Bekijk het profiel van Gerard Klop

Frank Koning

Frank Koning

Frank Koning is zelfstandig interim-manager, onder meer als bouwdirecteur voor ziekenhuizen. Daarnaast is hij aan (het netwerk van) De Veghte verbonden. Hij heeft onder meer gewerkt bij het...

Bekijk het profiel van Frank Koning

Ruud Koolen

Ruud Koolen

Ruud Koolen is uitgever van Skipr en Zorgvisie. Hij stond aan de wieg van Skipr, het nieuwe crossmediale communicatieplatform voor beslissers in de zorg. Hij heeft de titel samen...

Bekijk het profiel van Ruud Koolen

Jaap Koot

Jaap Koot

Jaap Koot(1953) is arts gespecialiseerd in management van de gezondheidszorg. Hij werkte dertig jaar in de gezondheidszorg over bijna de hele wereld. Vanuit jarenlange ervaring in de internationale...

Bekijk het profiel van Jaap Koot

Daan Koot

Daan Koot

Daan Koot is adviseur informatiebeveiliging zorg bij Redmax. Hij is vrij snel na zijn opleiding Informatiekunde op het terrein van kwaliteit in de automatisering geraakt. Op dat pad heeft hij zich...

Bekijk het profiel van Daan Koot

Freek Korver

Freek Korver

Freek Korver is sinds 1 september 2016 verantwoordelijk voor de aansturing van Assist en Hago Zorg. Korver is de afgelopen jaren bestuurder geweest bij diverse zorginstellingen, onder andere de...

Bekijk het profiel van Freek Korver

Jan Kremer

Jan Kremer

Jan Kremer is gynaecoloog en heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Hij is hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc. Daarnaast is hij...

Bekijk het profiel van Jan Kremer

Ruud Kuhn

Ruud Kuhn

Ruud Kuhn is interim bestuurssecretaris bij Tragel Zorg, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws-Vlaanderen. Ruud Kuhn is de eerste 'commerciële ambtenaar'...

Bekijk het profiel van Ruud Kuhn

Marcel Lucker

Marcel Lucker

Marcel Lucker is directeur sales en marketing bij Winvision, een Nederlandse ICT-dienstverlener die zich richt op het adviseren, ontwikkelen, implementeren en beheren van oplossingen gebaseerd op...

Bekijk het profiel van Marcel Lucker

Ed Maassen

Ed Maassen

Ed Maassen is eigenaar van EM-PIMT, zijn eigen advies- en projectenbureau waarin duurzame medezeggenschap centraal staat. Dit heeft Maassen opgericht omdat hij medezeggenschap belangrijk vindt...

Bekijk het profiel van Ed Maassen

Jos Mennes

Jos Mennes

Jos Mennes is werkzaam als senior manager bij BDO Accountants & Adviseurs en is lid van de BDO Branchegroep Zorg. Hij ondersteunt en adviseert een groot aantal zorgaanbieders in de cure en...

Bekijk het profiel van Jos Mennes

Pauline Meurs

Pauline Meurs

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Daarnaast is zij directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg...

Bekijk het profiel van Pauline Meurs

Betty Meyboom

Betty Meyboom

Betty Meyboom-de Jong is voorzitter van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Zij was 25 jaar huisarts in Opeinde en promoveerde op een onderzoek naar vraag om...

Bekijk het profiel van Betty Meyboom

Rolf Mous

Rolf Mous

Rolf Mous is werkzaam als zelfstandig adviseur en consultant in de langdurige (ouderen) zorg sinds 2002. Zijn expertise ligt op het vlak van organisatieontwikkeling en interim-management. Zijn...

Bekijk het profiel van Rolf Mous

Anne Mulder

Anne Mulder

Anne Mulder (1969) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD. Binnen de VVD-fractie is hij woordvoerder curatieve zorg. Hieronder vallen onder andere de...

Bekijk het profiel van Anne Mulder

Elmer Mulder

Elmer Mulder

Elmer Mulder was tot 24 augustus voorzitter van de raad van bestuur van het VU medisch centrum. Hij is sinds 1 september 2010 voorzitter van de Nederlandse Federatie Universitair Medische...

Bekijk het profiel van Elmer Mulder

Jeroen Muller

Jeroen Muller

Jeroen Muller is vanaf 2006 tot heden voorzitter raad van bestuur van achtereenvolgens Mentrum, JellinekMentrum en dan nu Arkin. Vanaf 2013 zijn daar bij gekomen vice-voorzitter bestuur Nederlands...

Bekijk het profiel van Jeroen Muller

Carmen Netten

Carmen Netten

Carmen Netten is oprichter en inhoudelijk directeur van Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen. Niet alleen werkt zij voornamelijk met ervaringsprofessionals die de eetstoornis...

Bekijk het profiel van Carmen Netten

San Oei

San Oei

San Oei is als orthopedisch chirurg verbonden aan het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Hij is al meer dan twintig in dit specialisme werkzaam en heeft vele veranderingen in de zorg meegemaakt....

Bekijk het profiel van San Oei

Cees Oprins

Cees Oprins

Cees Oprins ondersteunt hij zorgondernemingen met strategievorming en vraagstukken op het gebied van (onder meer) Wmo en vastgoed. Oprins was van 2009 tot eind 2012 bestuurder van ’t Heem,...

Bekijk het profiel van Cees Oprins

Jacques Oskam

Jacques Oskam

Jacques Oskam is vaatchirurg bij Isala klinieken, gespecialiseerd in de behandeling van chronische en complexe wonden. Hij heeft meerdere wondexpertisecentra opgezet, waaronder het wondcentrum...

Bekijk het profiel van Jacques Oskam

Marlies Ott

Marlies Ott

Dr. Marlies Ott is programmadirecteur van de Top Class, een programma voor potentiële bestuurders in de zorgsector, onderdeel van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Daarnaast is zij...

Bekijk het profiel van Marlies Ott

Wiarda Panman

Wiarda Panman

Wiarda Panman is organisatiedokter bij Ouipa. Ze studeerde in 1996 af als Bewegingwetenschapper aan de UM. Na een aantal jaren als ergonomisch adviseur gewerkt te hebben, maakte Panman in...

Bekijk het profiel van Wiarda Panman

Carla Peeters

Carla Peeters

Carla Peeters houdt zich bezig met persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. Ze is de afgelopen jaren als adviseur werkzaam geweest bij allerlei zorgorganisaties in binnen- en buitenland, zoals...

Bekijk het profiel van Carla Peeters

Guy Peeters

Guy Peeters

Guy Peeters is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU). Tevens is hij voorzitter van de raad van bestuur van het Maastricht UMC+, het...

Bekijk het profiel van Guy Peeters

Peter Peters

Peter Peters

Peter Peters is sinds 2008 algemeen directeur van Beter Horen, onderdeel van Amplifon. Hij was daarvoor werkzaam als commercieel directeur bij de Direct Group Benelux, onderdeel van Bertelsmann....

Bekijk het profiel van Peter Peters

Fred Pijls

Fred Pijls

Fred Pijls is lid raad van bestuur bij GGZ Oost Brabant. In het collegiaal bestuur beheert hij de portefeuille strategie, kwaliteit, veiligheid, zorginnovatie, onderzoek en opleidingen. Hij...

Bekijk het profiel van Fred Pijls

Fred Plukker

Fred Plukker

Fred Plukker is interim-manager. Hij is werkzaam in diverse sectoren van de gezondheidszorg, de laatste jaren vooral in die van de ziekenhuizen. Zo was hij onder meer bestuursvoorzitter...

Bekijk het profiel van Fred Plukker

Wouter Poels

Wouter Poels

Wouter Poels is Manager Markt & Ontwikkeling van Axxicom. Vanuit deze rol is hij verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van Axxicom inclusief de sales- en marketingactiviteiten. Wouter...

Bekijk het profiel van Wouter Poels

Theo Poiesz

Theo Poiesz

Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) verbonden aan TIAS en aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. De...

Bekijk het profiel van Theo Poiesz

Klaas Pool

Klaas Pool

Klaas Pool is directeur van Pool Management & Organisatie en boardroom consultant. In 1999 startte hij met deze netwerkorganisatie gericht op organisatieontwikkeling en interim-management...

Bekijk het profiel van Klaas Pool

Cora Postema

Cora Postema

Cora Postema is een mantelzorger. Nadat haar partner in 2009 een herseninfarct kreeg, raakte ze geboeid door de wereld van de gezondheidszorg. Ze heeft ervaren hoe je soms tegen het systeem en...

Bekijk het profiel van Cora Postema

Kim Putters

Kim Putters

Prof. dr. Kim Putters is sinds halverwege 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij volgde in die functie Paul Schnabel op.

Een dag per week is hij bijzonder...

Bekijk het profiel van Kim Putters

Hans Rehorst

Hans Rehorst

Hans Rehorst is sinds 2012 Product Manager Health Care bij Ascom. Vanuit diverse rollen in binnen- en buitenland heeft hij brede ervaring opgedaan in het slaan van bruggen tussen de veranderende...

Bekijk het profiel van Hans Rehorst

Otto Reuchlin

Otto Reuchlin

Otto Reuchlin is directeur van PeerAdministratie, een sociale firma met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in verband met bijvoorbeeld psychische problematiek. Daarnaast werkt...

Bekijk het profiel van Otto Reuchlin

Jannie Riteco

Jannie Riteco

Jannie Riteco is directeur van Revalidatie Nederland. Hiervoor vervulde zij de functie van Manager Health Care Policy bij het innovatieve farmaceutische bedrijf Merck Sharpe & Dohme BV en was...

Bekijk het profiel van Jannie Riteco

Ad Romme

Ad Romme

Ad Romme (1960) is sinds 2011 werkzaam als senior adviseur raad van bestuur bij Middin, een instelling binnen de gehandicaptenzorg in Zuid-Holland. Daarnaast is hij medebestuurder van de NFVN en...

Bekijk het profiel van Ad Romme

Rijk Roor

Rijk Roor

Rijk Roor is projectleider van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis bij de Unie KBO. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectmanager in de zorg en behandeling voor...

Bekijk het profiel van Rijk Roor

Arno Rutte

Arno Rutte

Arno Rutte is Tweede Kamerlid voor de VVD, sinds 2012. Daarvoor werkte hij vijf jaar lang bij zorgverzekeraar Menzis als strateeg/ specialist sociale media. Voor die tijd werkte hij onder...

Bekijk het profiel van Arno Rutte

Marc Ruys

Marc Ruys

Marc Ruys is zelfstandig interimmanager in de zorg. Hij is opgegroeid in een medisch nest en heeft na zijn studie economie in diverse sectoren managementervaring opgedaan op de vakgebieden...

Bekijk het profiel van Marc Ruys

Jolande Sap

Jolande Sap

Voorzitter van het bestuur van de NPHF Federatie voor Gezondheid. De NPHF vertegenwoordigt organisaties die gezondheid als uitgangspunt en richtsnoer nemen en bestaat uit ongeveer veertig...

Bekijk het profiel van Jolande Sap

Jan Scheffer

Jan Scheffer

Jan Scheffer is specialist zorglogistiek. Na een carrière in de industrie is hij sinds acht jaar werkzaam in de zorgsector als adviseur, conceptontwikkelaar en projectmanager. Scheffer...

Bekijk het profiel van Jan Scheffer

Jos Schols

Jos Schols

Prof. Dr. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en pleitbezorger voor de goede kanten van het Nederlandse verpleeghuis.

“Om de goede aspecten van...

Bekijk het profiel van Jos Schols

Bert Scholtes

Bert Scholtes

Bert Scholtes is consultant en interim-manager. Hij is sinds 1996 eigenaar van adviesbureau SBOG en vanaf 2015 associé van de Veghte. Zijn werkgebied omvat strategieontwikkeling, coaching,...

Bekijk het profiel van Bert Scholtes

Anja Schouten

Anja Schouten

Anja Schouten is bestuursvoorzitter van Zorgbalans in Haarlem. Zij werd in april 2015 verkozen tot Zorgmanager van het Jaar. Tijdens haar studententijd heeft ze acht jaar 'aan het bed' in de...

Bekijk het profiel van Anja Schouten

Jaap Sijmons

Jaap Sijmons

Jaap Sijmons is partner bij Nysingh advocaten en notarissen. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht Nederlands recht en filosofie, waarin hij promoveerde. Hij is advocaat sedert 1988 en...

Bekijk het profiel van Jaap Sijmons

Jan Smelik

Jan Smelik

Jan Smelik is niet-praktiserend arts. Hij is partner bij het onderzoeksbureau samhealth. In die hoedanigheid adviseert hij vooral farmaceutische bedrijven op basis van marktonderzoek. Daarnaast is...

Bekijk het profiel van Jan Smelik

Giel Smidt

Giel Smidt

Giel Smidt is productmanager mijnCaress bij PinkRoccade Healthcare, sinds 2013. mijnCaress is het elektronisch cliënt dossier voor de verpleging-, verzorging-, thuiszorg-, revalidatie en...

Bekijk het profiel van Giel Smidt

Femke Smits

Femke Smits

Femke Smits is adviseur bij AAG en specialist in marktontwikkelingen en strategie. Zij behaalde in 2016 haar titel Master of Health Administration bij TIAS School for Business and Society...

Bekijk het profiel van Femke Smits

Jan Smits

Jan Smits

Jan Smits(1956) is sinds november 2008 voorzitter van de KNMP, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie. De KNMP vertegenwoordigt ruim 5.000 apothekers in Nederland....

Bekijk het profiel van Jan Smits

Yvonne Snel

Yvonne Snel

Yvonne Snel is directeur van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). De SAZ bundelt de krachten van circa 35 algemene ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zijn verweven met- en...

Bekijk het profiel van Yvonne Snel

Illya Soffer

Illya Soffer

Illya Soffer is directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Hiervoor was ze vele jaren actief als adviseur...

Bekijk het profiel van Illya Soffer

Lex Tabak

Lex Tabak

Lex Tabak is zelfstandig adviseur en coach. Hij is binnen de langdurige zorg actief met organisatie ontwikkeling en het bevorderen van autonomie bij medewerkers in het bijzonder. Na het...

Bekijk het profiel van Lex Tabak

Jeroen Tas

Jeroen Tas

Jeroen Tas is CEO Informatics Solutions and Services bij Philips. Hij beschikt over ruim 30 jaar internationale ervaring als ondernemer en leidinggevende in de zorgsector, de informatietechnologie...

Bekijk het profiel van Jeroen Tas

Jan Tromp

Jan Tromp

Toezichthouder in vijf zorginstellingen (Sint Jansdal, Amerpoort, SGE, Castle Craig en Intrakoop). Bestuurs- en boardroomadviseur bij onder andere P5COM en Human Concern. Voorzitter bestuur...

Bekijk het profiel van Jan Tromp

Jan Tuithof

Jan Tuithof

Jan Tuithof is directeur van Open Zorgstrategen, een adviesbureau dat organisaties in de zorg adviseert en begeleidt bij het inspelen op de kansen die marktwerking binnen de zorgmarkt biedt. Hij is...

Bekijk het profiel van Jan Tuithof

Rinus Vader

Rinus Vader

Rinus Vader is leading professional vastgoedstrategie, facility management en asset management bij Royal HaskoningDHV. Hij ontwikkelt een nieuwe benadering voor toekomstvaste bedrijfshuisvesting en...

Bekijk het profiel van Rinus Vader

Pim Valentijn

Pim Valentijn

Pim Valentijn is Business Consultant bij de VvAA. Hij werkt als senior onderzoeker aan Maastricht University. In het verleden heeft hij onder meer gewerkt als consultant eHealthWijzer van...

Bekijk het profiel van Pim Valentijn

Rob van Dam

Rob van Dam

Rob van Dam is voorzitter van de raad van bestuur van Careyn, sinds begin 2014. Hij volgde Ton van Overbeek op. Van Dam begon zijn carrière in de zorg als directeur van het Eduard...

Bekijk het profiel van Rob van Dam

Jan van Dijk

Jan van Dijk

Jan van Dijk werkt bij PinkRoccade Healthcare sinds 2010. Bij de ICT-dienstverlener is hij directeur van de business unit die hosting- en beheerdiensten levert aan organisaties in de zorg....

Bekijk het profiel van Jan van Dijk

Jan van Kampen

Jan van Kampen

Jan van Kampen is sinds 2007 bestuurder van InteraktContour. InteraktContour is er voor mensen die last hebben van de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor...

Bekijk het profiel van Jan van Kampen

Joep Verbugt

Joep Verbugt

Joep Verbugt is voorzitter raad van bestuur bij GGZ Eindhoven. Hiervoor was hij voorzitter raad van bestuur Bureau Jeugdzorg Limburg. Met ingang van 1 januari 2016 is Joep Verbugt waarnemend...

Bekijk het profiel van Joep Verbugt

Jan Vesseur

Jan Vesseur

Jan Vesseur was strategisch adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op 1 januari 2016 gaat hij met pensioen. Hij was voor de Inspectie project-hoofdinspecteur...

Bekijk het profiel van Jan Vesseur

Klaas Visser

Klaas Visser

Klaas Visser is sinds 2004 werkzaam bij Stichting IZZ, als manager Projecten Gezond werken in de zorg. Het maatschappelijke doel 'Werken aan een gezonde zorgsector' geeft hij invulling door...

Bekijk het profiel van Klaas Visser

Pim Vlaar

Pim Vlaar

Pim Vlaar is HR-manager bij Evean sinds april 2013. Daarvoor was hij P&O-manager van de Antonius Zorggroep te Sneek, daarvoor weer als P&O-manager binnen Zorggroep...

Bekijk het profiel van Pim Vlaar

Albert Vlug

Albert Vlug

Albert Vlug onderzoekt als technicus en filosoof veranderingen in het samenleven van mensen en de begeleiding daarvan met nieuwe technologie. Binnen het Erasmus MC heeft hij gedurende 15 jaar de...

Bekijk het profiel van Albert Vlug

Wybo Vons

Wybo Vons

Wybo Vons werkt als schrijvend en filmend journalist voor zorginstellingen, kennisinstituten en brancheverenigingen. Hij biedt de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) belangeloos...

Bekijk het profiel van Wybo Vons

Kees Wessels

Kees Wessels

Kees Wessels is Chef Zorg bij De Argumentenfabriek. Hij helpt opdrachtgevers bij het inzichtelijk maken van complexe zorgonderwerpen met denkbegeleiding en het visualiseren van de resultaten....

Bekijk het profiel van Kees Wessels

Frans Wilms

Frans Wilms

Frans Wilms is bestuurder bij Radar, een organisatie die in Zuid-Limburg mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt. Hij is tevens lid van de raad van toezicht van RIAGG Maastricht....

Bekijk het profiel van Frans Wilms

Wilna Wind

Wilna Wind

Wilna Wind is sinds eind 2010 directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie NPCF. Wind was hiervoor vijf jaar federatiebestuurder van de FNV. Vanuit de rol van cao-coördinator nam...

Bekijk het profiel van Wilna Wind

Tim Winkler

Tim Winkler

Tim Winkler (1962) heeft een achtergrond als psycholoog en hr-manager. In zijn loopbaan heeft hij consultancy afgewisseld met verschillende managementfuncties, voornamelijk binnen de zorgsector....

Bekijk het profiel van Tim Winkler

Loek Winter

Loek Winter

Loek Winter is voorzitter raad van bestuur MC Groep. Hij nam begin 2012 de noodlijdende Zonnehuizen over en koerst eind 2012 op overname van het LangeLand Ziekenhuis.

Tevens is hij...

Bekijk het profiel van Loek Winter

Aafke Zwart

Aafke Zwart

Aafke Zwart is sinds 3 jaar senior relatiemanager Zorg & Welzijn bij Triodos Bank. Zij financiert zorgondernemers in de WLZ Gehandicapten- en Ouderenzorg, die menswaardige zorg bieden....

Bekijk het profiel van Aafke Zwart

Eric Zwennis

Eric Zwennis

Eric Zwennis is sinds 1 februari 2011 lid van de raad van bestuur van Ipse de Bruggen. Hij is sinds 1986 in dienst bij de gehandicaptenzorginstelling, voordat hij toetrad tot de raad van...

Bekijk het profiel van Eric Zwennis

Skipr is een uitgave van Bohn Stafleu van
Loghum, onderdeel van Springer Media.