Robbert Huijsman

Robbert Huijsman

Robbert Huijsman is sinds 1 januari 2019 directeur/bestuurder van Geriant en sinds 1997 hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management (EUR).

Voorheen was Huijsman programmaleider van nationale praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar vanuit Vilans, senior manager Kwaliteit en Innovatie bij Zilveren Kruis, directeur van het kennisinstituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en onderwijsdirecteur bij Erasmus School of Health Policy & Management (EUR).

Huijsman is specialist op het gebied van dementie- en ouderenzorg, integrale netwerkzorg, strategisch management en organisatieontwikkeling. Hij heeft een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bekleed in commissies en stuurgroepen in de langdurige zorg. Momenteel is hij lid van de raden van toezicht van tanteLouise te Bergen op Zoom en van Zorgimpuls te Rotterdam.