Marleen Barth

Marleen  Barth

Politicoloog Marleen Barth (1964) koos bewust voor het hoofdvak bestuurskunde tijdens haar studie aan de UvA. Na haar studie startte zij in de journalistiek en werkte voor het dagblad Trouw als parlementair verslaggever. In 1998 kwam zij voor de PvdA in Tweede Kamer der Staten Generaal met in haar portefeuille: Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Justitie.
In de periode 2003-2004 was zij fractievoorzitter voor de PvdA in Provinciale Staten van Noord- Holland en tevens lijsttrekker en campagneleider. In 2005 werd zij voorzitter CNV Onderwijs waarna in 2008 de overstap volgde naar de gezondheidszorg.

Vanaf 2008 tot 2013 bekleedde zij de functie van voorzitter GGZ Nederland, de branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland (75.000 werknemers) en heeft als motto: veerkrachtige geest, veerkrachtige samenleving. Barth is sinds december 2013 vice-voorzitter van de KNMP.

Marleen Barth is tevens voorzitter van de Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem'. Zij bekleedt een aantal bestuurlijke functies en doceert op de Haagse Campus van de Universiteit Leiden.

Expertisegebieden

Positionering geestelijke gezondheidszorg
Arbeidsmarkt
Onderwijs- & opleidingsbeleid
Justitie/forensische psychiatrie
Marktgedrag in de zorg