Roelf de Boer

Roelf de Boer

Oud NVZ-voorzitter Roelf de Boer is een veelzijdig adviseur, commissaris en diplomaat. Voorheen werkzaam in het havenbedrijfsleven, tussen transport en logistiek. Met standplaatsen als Hamburg en Riyad.

Aanpakken, verbinden en versterken

De Boer is een veelzijdig adviseur, commissaris en diplomaat. Hij heeft een indrukwekkende internationale carrière achter de rug in het havenbedrijfsleven, tussen transport en logistiek. Met standplaatsen als Hamburg en Riyad (Saudi-Arabië), Amsterdam en Rotterdam. De Boer pakt aan, verbindt en versterkt waar hij kan.
Hij deed dat in 2002 als voorzitter van Kamer van Koophandel Rotterdam. En een half jaar later als minister van Verkeer en Waterstaat in het Kabinet-Balkenende 1. De Boer was ook vice-minister-president als opvolger van dr. E.J. Bomhoff. Hij gaf vorm aan een staatkundig novum: een minister die twee partijen aanhing: LPF en VVD. Na zijn ministerschap werd De Boer onder meer VVD-wethouder van Economie, Haven en Milieu in Rotterdam.

Als NVZ-voorzitter behartigt Roelf de Boer de belangen van 140 leden. Dit zijn algemene ziekenhuizen, maar ook categorale instellingen zoals astmacentra, radiotherapeutische instituten en revalidatiecentra.  Samen hebben zij een omzet van 10 miljard euro. Er werken 176.000 mensen.
‘Bestuurders en medewerkers van de NVZ staan vooraan in de beleidsontwikkeling, lobby en in het overleg met relevante partijen', Aldus De Boer. ‘Zij interveniëren bijvoorbeeld bij het departement van VWS, in de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor Zorgverzekeringen. Ons grote doel: wet- en regelgeving voor ziekenhuizen hanteerbaar houden.'

Bedrijfsleven

Bedrijven waarin De Boer gewerkt heeft, zijn onder meer: Koninklijke Nedlloyd Groep, Furness Scheepvaart & Agentuurmij BV, Lehnkering  Logistics BV en EWT Holding. In de periode na het ministerschap nam Roelf de Boer een aantal voorzitterschappen, commissariaten en adviseurschappen op zich.

Geschreven blogs