Tobias Witteveen

Tobias  Witteveen

Tobias Witteveen is zelfstandig bestuursadviseur. Zijn adviespraktijk TOBIAS WITTEVEEN Strategie en Bestuur (TWSB) startte hij na zijn pensionering als voorzitter Raad van Bestuur van Bartiméus medio 2013. Zie ook www.twsb.nl .

Voor zijn komst naar Bartiméus vervulde Tobias Witteveen uiteenlopende functies in het openbaar bestuur. Onder meer was hij griffier in de Tweede Kamer, algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid, secretaris van de Algemene Rekenkamer en voorzitter van het College van toezicht sociale verzekeringen.

Daarnaast vervult Tobias Witteveen een aantal nevenfuncties. Zo is hij voorzitter van Public Health Forum, voorzitter van het Nederlands Paramedisch Instituut, voorzitter van de Externe Adviesraad van de Zorgmanagement opleiding van het iBMG (Erasmus Universiteit Rotterdam) en voorzitter curatorium bijzondere leerstoel public governance aan de Vrije Universiteit.