Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak was van 1992 tot 1998 verbonden aan de universiteiten van Amsterdam en Nijmegen, waar hij onder andere ideeënhistorisch onderzoek verrichtte naar de 'maakbare samenleving'. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over sociale betrokkenheid en sociale bewegingen in Frankrijk. Van 1996 tot medio 2002 was hij bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 1999 werd hij algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds augustus 2003 is hij als hoogleraar Sociologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Duyvendak is auteur van tientallen publicaties. Inhoudelijke zwaartepunten in zijn werk zijn onder meer mobilisatieprocessen in de lokale, nationale en internationale context, sociale & politieke vernieuwing, identiteit & seksualiteit, maatschappelijk middenveld, cohesie & multiculturele vraagstukken, en (lokaal) sociaal beleid.

Geschreven blogs