Wilna Wind

Wilna Wind

Wilna Wind is sinds eind 2010 directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie NPCF. Wind was hiervoor vijf jaar federatiebestuurder van de FNV. Vanuit de rol van cao-coördinator nam zij ondermeer deel aan de voor- en najaarsoverleggen met het kabinet en onderhandelde ze over akkoorden met centrale werkgeversorganisaties. Wilna Wind was uit hoofde van haar functie als federatiebestuurder ook lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid. Wilna Wind werkte tussen 1990 en 2002 als vakbondsbestuurder bij Industriebond FNV en als divisiemanager bij FNV Bondgenoten. Tussen 2002 en 2005 werkte zij voor de adviesbureaus Berenschot en Basis & Beleid.

De NPCF komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten in de gezondheidszorg, en werkt aan een betere zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat doet de NPCF door belangenbehartiging, het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van projecten. De NPCF is een federatie van 25 lidorganisaties.