Chiel Bos

Chiel Bos

Chiel Bos is al vele jaren een trekker van innovaties in de gezondheidszorg. In zijn vorige functie als directeur bij Zorgverzekeraars Nederland ging het niet alleen over verzekeringssystemen en financieringstrajecten, maar evenzeer over kwaliteit en innovaties. In die functie pleitte hij al vele jaren om moderne manieren van communicatie ook binnen de gezondheidszorg te gebruiken.

Naast docent eHealth is hij actief op vele terreinen in de zorg. Vicevoorzitter van de Regieraad kwaliteit van zorg, bij de Raad voor Volkgezondheid mede initiator van Gezondheid 2.0, Voorzitter taakgroep verloskunde, waar het electronisch verloskundig dossier de ruggegraat zal zijn voor een veilige behandeling in het verloskundig netwerk.

Chiel Bos vervult diverse bestuurlijke functies in de kankerzorg in Nederland, waaronder lid van de raad van bestuur VUmc Cancer Center Amsterdam. Hij is voorzitter van de commissie kwaliteit bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen.

Geschreven blogs