Marcel Carpaij

Marcel Carpaij

Marcel Carpaij (1948) is werkzaam als Programmamanager GGZ van Cordaan, een instelling actief in de sectoren verzorgingshuizen en verpleeghuizen, thuiszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten en beschermde woonvormen voor mensen met psychiatrische problematiek. Daarnaast was hij uitvoerder van Europese hulpprogramma’s in ondermeer Griekenland, Oekraïne en Turkije.

Carpaij doorliep de huisartsenopleiding en was korte tijd als huisarts werkzaam. Na ervaring opgedaan te hebben in het management van een gecombineerd verpleeghuis werd hij actief in het voor ouderen bereikbaar maken van ambulante geestelijke gezondheidszorg in de provincie Gelderland (Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Gelderland).

Carpaij was van 1986 tot 2001 directeur van de RIAGG Veluwe Vallei in Ede, een instelling met een innovatief karakter. Deze RIAGG was ondermeer voorloper op het gebied van behandeling van prelinguaal doven en ernstig slechthorenden. Daarna was Carpay enige jaren actief als interim manager en organisatieadviseur. Hij werd in 2003 eerste geneeskundige / manager stedelijke zorgstaf van de voormalige Stichting IJlanden in Amsterdam een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Met de oprichting van de stichting Asklepios gaf hij in 1998 gevolg aan de opdracht in een convenant tussen het Griekse en Nederlandse ministerie van gezondheidszorg, waarin ondermeer de introductie van het RIAGG model in de Griekse geestelijke gezondheidszorg werd beoogd. Nadat inmiddels ook andere landen, naast Griekenland en Nederland, tot de stichting waren toegetreden (en ook ouderenzorg en gehandicaptenzorg aan het werkterrein waren toegevoegd) organiseerde Asklepios in 2006 in Athene een Europese conferentie over “social inclusion” van mensen met een langdurige zorgafhankelijkheid. Carpay is op dit moment actief in de voorbereiding van de Europese care conferentie “Does Europe Care?” van 28 en 29 april 2011 in Amsterdam, die Asklepios en Cordaan samen met de Universiteit van Amsterdam en de GGD Amsterdam organiseren.        

Geschreven blogs