Jacques Loomans

Jacques  Loomans

Jacques Loomansis sinds maart 2008 directeur vanZorgbelang Noord-Holland.

Eerder was hij directeur bijGGD Kop vanNoord-Holland, directeur Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost, directeur Gezondheidscentrum Daalmeer, manager Regionale Thuiszorg en preventiewerker RIAGG Eindhoven en de Kempen. Als interim-manager was hij o.a. actief bij Univé, de gemeente Amsterdam en Primo NH. Hij is commissaris bij de Huisartsenpost en Huisartsen Ketenzorg Noord-Kennemerland.

Zorgbelang Noord-Hollandis een vereniging van meer dan 100 regionale patiëntenverenigingen.  Zorgbelang Noord-Hollandbehartigt de collectieve belangen van (toekomstige) zorgvragers en mantelzorgers in Noord-Holland. Doel is het verbeterenvan de kwaliteit van dezorg en het versterkenvan de positie van zorgvragers, patiëntenorganisaties en participatieorganen. De wensen en ervaringen van patiënten/cliënten en mantelzorgers vormen de hefboom om de kwaliteitvan zorgen de kwaliteit van leven van zorgvragers en mantelzorgers te verbeteren. Zorgbelang Noord-Hollandgeeft onafhankelijke informatie en biedt klachtenondersteuning aan burgers.