Ton van Overbeek

Ton van Overbeek

Ton van Overbeek was tot medio juli 2013 bestuursvoorzitter van Careyn. Hij studeerde werktuigbouwkunde, sociologie/organisatiekunde en informatiekunde. Hij werkte bij de gemeentelijke overheid, in de industrie en de commerciële dienstverlening en sinds een aantal jaren in de zorgsector.

Van Overbeek geeft als bestuursvoorzitter leiding aan Careyn, een concern in de zorgsector met zo’n 14.000 medewerkers. De zorguitvoering wordt veelal kleinschalig en wijkgericht georganiseerd volgens het concept 'Het Dorp', terwijl bij ondersteunende functies en zorggerelateerde bedrijfsmatige activiteiten juist schaalgrootte belangrijk is, om marge te kunnen maken. Deze marge wordt mede ingezet in innovatieve programma's voor zorgvernieuwing.