Patrick Jansen

Patrick Jansen

Patrick Jansen is clusterleider zorg bij Capgemini Consulting en heeft een achtergrond als informatiekundige en gezondheidswetenschapper. Na afronding van zijn opleiding Bestuurlijke Informatiekunde (Hogeschool Heerlen) en Gezondheidswetenschappen, beleid en beheer (Universiteit van Maastricht) verrichtte hij onderzoek naar informatieprocessen in de 1e lijn bij de Universiteit Maastricht en was hij werkzaam voor een leverancier van zorginformatiesystemen. Hij heeft in zijn 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur in de zorg diepgaande branchekennis over de sector opgebouwd. Bij Capgemini Consulting adviseert hij over IT gedreven innovaties, op het snijvlak van informatie en organisatie en rondom zorglogistieke, op strategisch en tactisch niveau binnen instellingen en samenwerkingsverbanden, koepels en overheidsorganisaties in de zorg.