Jos Becker Hoff

Jos Becker Hoff

Jos Becker Hoff is sinds mei 2004 directeur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Ook is hij bestuurslid van Zorgpoort (voorheen directeur) en lid van de NIVEL bestuursadviescommissie. Eerder was Becker Hoff onder andere werkzaam bij de LHV als hoofd sociaal economisch beleid, en op het ministerie van VWS als plaatsvervangend hoofd van de afdeling  tarieven.

Geschreven blogs