Willem de Gooyer

Willem de Gooyer

 

 

Actief als interim-bestuurder, adviseur en toezichthouder. dertig jaar binnen verschillende organisaties bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking en  ouderen. Tot zijn (vroeg-) pensionering  voorzitter raad van bestuur van Middin in 2012. Recent als interim voorzitter raad van bestuur van STMG,waar een faillissement met succes kon worden afgewend.

Als voorzitter Platform VG mede belast met de fusie met de CG-raad hetgeen in 2013 resulteerde in de nieuwe patienten- en clientenkoepel Ieder(in), waarvan hij het  fusie jaar 2014 de eerste voorzitter was. Willem de  Gooyer was mede oprichter van de Coalitie voor Inclusie, een breed netwerk van belangen organisaties van patienten- en clienten belangenverenigingen, die zich sinds 2010 actief inzet voor de ratificatie van het VN verdrag door de Nederlandse regering. Hij is, op voordracht van de clientenorganisaties, benoemd als lid van de Advies Commissie Kwaliteit van het  Zorginstituut nl.

De Gooyer Is lid van een aantal raden van toezicht in thuiszorg , ouderenzorg en revalidatie.