Janko de Jonge

Janko de Jonge

Janko de Jonge is sinds 1992 als algemeen neuroloog werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Hij heeft bijzondere deskundigheid in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met bewegingsstoornissen, in het bijzonder de ziekte van Parkinson.

Daarnaast is hij zeer actief op landelijk bestuursniveau in de gezondheidszorg. Hij vervult onder andere de rol van vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en voorzitter van de Kamer Vrij Beroep. Hij maakt zich hard voor het voortbestaan van het vrij ondernemerschap als model naast het dienstverband.

Geschreven blogs