Jenneke van Veen

Jenneke van Veen

Jenneke van Veen is bestuurslid bij V&VN. Hiervoor was zij werkzaam als hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Naast haar werkzaamheden bij V&VN is Van Veen ook voorzitter van de Innovatiekring Dementie (IDé). Zij is voorzitter van de Verbetertafel Deskundige Professionals. In juli 2015 heeft de ministerraad Van Veen benoemd tot commissielid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Bij haar pensionering in 2011 werd de De Jenneke van Veen-Verbeterprijs in het leven geroepen. Deze prijs is een initiatief van ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Ieder(In). Met deze jaarlijkse prijs willen zij afwisselend de kwaliteitsverbetering in de sector verpleging, verzorging en zorg thuis en de gehandicaptenzorg stimuleren en belonen, en de successen ervan onder de aandacht brengen.