Jan Kimpen

Jan Kimpen

Jan Kimpen is voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit van Zorginstituut Nederland. Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Kimpen is sinds 1 januari 2009 voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor strategie 3.0: de strategie van het UMC Utrecht waarin in 2010 al keuzes werden gemaakt voor een selectief aantal ziektebeelden. In deze strategie (van kennisinstituut naar ziekenhuis) is de vraag van de patiënt leidend.