Hanke Bruins Slot

Hanke Bruins Slot

Hanke Bruins Slot is lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Bruins Slot is woordvoerder curatieve zorg, leefstijl, preventie en sport.

Na een opleiding staats- en bestuursrecht en Recht, bestuur en management aan Universiteit Utrecht, volgde zij van 205 tot 2007 de postacademische officiersopleiding, KMA (Koninklijke Militaire Academie) en een vaktechnische opleiding Commandant Vuurmondpeleton Panzerhouwitzer (Artillerie).

In 2008 werd BruinsSlot uitgezonden naar Afghanistan waar zij commandant van een Panzerhouwitzerdetachement. Zij bleef tot 2010 in dienst van defensie als waarnemend hoofdofficier en Stafofficier Planning en Programmering, waarna zij de overstap maakte naar de Tweede Kamer.

Tijdens haar uitzending naar Afghanistan heeft Bruins Slot gemerkt wat er gebeurt met een land als er vele jaren geen stabiele overheid is geweest. Als een land geen veiligheid kent en als gezondheidszorg en onderwijs niet goed geregeld zijn. “Ik wil ervoor zorgen dat in Nederland al deze zaken goed geregeld blijven. Juist in deze periode is het belangrijk dat je als land niet stil blijft staan en daarom moeten we hervormen. Bijvoorbeeld in de zorg. Ook moeten we toe naar een kleinere en slagvaardigere overheid,” aldus Bruins Slot.