Rutger Jan van der Gaag

Rutger Jan van der Gaag

Rutger Jan van der Gaag  is voorzitter van de artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) sinds 1 januari 2013. Daarnaast is hij als hoogleraar klinische kinder- & jeugdpsychiatrie verbonden aan het UMCN St Radboud in Nijmegen.

Van der Gaag is van 2008 tot 2012 voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) geweest. Over zijn missie bij de KNMG zegt hij: “We moeten oog hebben voor de belangen van huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geneeskundigen. Maar we moeten vooral bekijken hoe wij zó met elkaar kunnen samenwerken dat de patiënt centraal staat.”