André Hendriks

André Hendriks

Hendriks is Strategy Leader Healthcare bij Imtech ICT. Hij is 12 jaar actief in de wereld van Zorg en ICT. Daarvoor was 16 jaar actief in verschillende rollen binnen de gezondheidszorg. Begonnen als verpleegkundige.

Mijn visie op de zorg

De zorgvraag verandert en neemt onverminderd toe. Daartegenover staat een oplopend arbeidstekort in de zorg. Deze en andere demografische ontwikkelingen zorgen voor een steeds grotere disbalans in vraag en aanbod. De cliënt neemt steeds meer de regie in eigen hand en stelt ook steeds hogere eisen. Het kwaliteitsniveau van instellingen wordt voor cliënten ook steeds inzichtelijker. Als gevolg van deze ontwikkelingen is er vanuit zorginstellingen meer aandacht voor veilige zorg met voldoende keuzevrijheid en duidelijke rechten voor de cliënt. Ook wil een zorginstelling zelf meer inzicht in haar processen en informatie teneinde te kunnen optimaliseren, innoveren, rapporteren en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Imtech ICT Healthcare is van mening dat informatie technologie één van de belangrijke instrumenten is om zaken beter op elkaar af te stemmen. En bovendien de accelerator om zorginnovatie te brengen in processen en systemen, de kwaliteit, de doelmatigheid te verbeteren in de zorg.