Fenna Heyning

Fenna Heyning

Directeur STZ en internist-hematoloog. “Meer kwaliteit, minder verspilling. Het is mijn ambitie om dit gedachtengoed van Michael Porter te vertalen naar concrete verbeteringen in de ziekenhuiszorg. Waar ik mij als internist-hematoloog bezihield met het helpen van de patient, focus ik nu op verbetering van het systeem. Onveranderd is daarbij mijn passie voor de patiënt, deze staat in alles centraal. Leidend is daarbij gerichtheid op gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven. Empathie, compassie, patiëntveiligheid en medisch leiderschap zijn kernwoorden.”