Hugo Backx

Hugo Backx

Hugo Backx is sinds 1 maart 2014 directeur van GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging die de belangen behartigt van de 25 GGD'en en GHOR-bureaus in Nederland. Daarvoor was hij vijf jaar directeur publieke gezondheid (DPG) van GGD Hart voor Brabant. Voordat Backx DPG werd, bekleedde hij zeven jaar de functie van wethouder bij de gemeente Tilburg.