Herm Joosten

Herm Joosten

Herm Joosten is lector bij NCOI University te Hilversum en Universitair Docent bij het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij arbiter in geschillen tussen consumenten en ondernemers bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Joosten doet onderzoek, doceert en publiceert over bedrijfskundige, onderzoekstechnische of marketinggerelateerde onderwerpen. Hij heeft sociologie, economie en rechten gestudeerd en is gepromoveerd bedrijfskundige.