Jo Caris

Jo Caris

Caris is sinds 2004 verbonden aan TIAS als docent en vanaf augustus 2006 als Academic Director van de executive master en masterclasses in Health Administration. Hij heeft ruim dertig jaar een eindverantwoordelijke functie in diverse zorgorganisaties vervuld. Tot september 2005 was hij voorzitter van de raad van bestuur van Vivent, een aanbieder van extramurale en intramurale verpleging en verzorging. Tevens was hij voorzitter van Z-org, de brancheorganisatie en vicevoorzitter van ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers in thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg. Daarvoor was hij directeur van een instelling voor jeugdzorg, een instelling voor gehandicaptenzorg en revalidatie. Eerder gaf hij leiding aan een schoolbegeleidingsdienst.