Elly Breedveld

Elly Breedveld

Elly Breedveld is programmadirecteur van de Master of Health Business Administration bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Ze heeft veel beleidsonderzoeken gedaan binnen de gezondheidszorg, onder meer naar de kwaliteit van leven van zorgvragers, ketenzorg, ict, arbeidsmarkt en personeelsbeleid, wachtlijsten en wet- en regelgeving. Voor ze ging werken bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft ze twee jaar lang als strategisch adviseur een thuiszorgorganisatie voorbereid op de overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Verder bekleedt zij bestuurs- en toezichthouderfuncties bij een aantal zorgorganisaties.

Geschreven blogs