Peer de Graaf

Peer de Graaf

Peer de Graaf is sinds 2005 de gevestigd ziekenhuisapotheker van Ziekenhuis Amstelland en is vanuit deze functie onder andere betrokken bij het stroomlijnen van medicatieprocessen en informatie-uitwisseling met de eerste lijn. Zijn ambitie is optimalisering van veiligheid en efficiency in het farmaceutische proces; affiniteit heeft hij daarbij met de inzet van automatisering.