Maritza Allewijn

Maritza Allewijn

Maritza Allewijn is directeur van de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg. Ook is zij gz-psycholoog bij de Rijnhoven, een zorginstelling in en om Harmelen. Ze werkt vooral voor en met mensen met dementie, zowel in het verpleeghuis als thuiswonend. Ook zet Allewijn zich in voor toepassing van kennis uit de ouderenpsychologie voor de ondersteuning van professionele verzorgenden en mantelzorgers. Ze is inmiddels bijna dertig jaar werkzaam in de ouderenzorg.