Marieke Schuurmans Joris Slaets

Marieke Schuurmans Joris Slaets

Marieke Schuurmans is sinds 1 mei 2009 hoogleraar Verplegingswetenschap aan het UMC Utrecht. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen met afstudeerrichting Verplegingswetenschap aan de Universiteit van Maastricht en was na haar afstuderen in 1988 de honderdste verplegingswetenschapper in Nederland. Vervolgens doorliep zij een verkorte opleiding tot verpleegkundige aan de Hogeschool Nijmegen, om in 1990 in dienst te treden bij het UMC Utrecht als achtereenvolgens verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende Geriatrie, onderzoeker en docent Verplegingswetenschap. In 2001 promoveerde zij op een onderzoek naar het herkennen van een delirium door verpleegkundigen. Sinds september 2002 is Marieke lector Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen aan de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht. Marieke’s onderzoeksinteresse gaat uit naar de relatie tussen ziekte en het dagelijks functioneren van patiënten. Ze richt zich daarbij vooral op de bijdrage die verpleegkundigen kunnen leveren aan het behouden of herstellen van het dagelijks functioneren.
 

Joris Slaets is sinds 1 januari 2015 directeur van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing. Hij studeerde geneeskunde in Leuven (België), promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 1999 als hoogleraar verbonden aan het UMC Groningen. Joris is medeoprichter van het vakgebied geriatrie binnen de interne geneeskunde, waarvoor hij de eerste opleider in Nederland was. Hij is een van de grondleggers van het huidige opleidingsplan Interne Geneeskunde en de ontwerper van de competentie 'reflecteren' in dit opleidingsplan. Joris is onder meer één van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg en is wetenschappelijk adviseur van de Raad van Bestuur van zorgconcern Espria. Joris heeft het begrip schadelijke ouderenzorg op de agenda gezet en zijn gedachtegoed over welbevinden en leefplezier is niet uit het huidige beleid weg te denken. Belangrijke thema's in zijn wetenschappelijk werk gaan over kracht en kwetsbaarheid, behoeften en verlangens, en de vraagpatronen van ouderen in een gemeenschap.

Geschreven blogs