Marjo Brouns

Marjo Brouns

Bedrijfskundige Marjo Brouns (1958) zorgde een aantal jaren voor haar schoonouders en sinds 2008 ook intensief voor haar echtgenoot, die als gevolg van een ongeval een partiële dwarslaesie heeft. Marjo ervaart mantelzorg als een van de meest intense en wijste levenslessen ooit. Met aandacht voor haar eigen leven inspireert zij mensen mantelzorg als deel van het leven te zien. Zij reikt professionals de hand in alle veranderingen in zorg- en welzijn en laat zien hoe je in een organisatie op een evenwichtige manier het perspectief van de cliënt en/of mantelzorger meeneemt. Marjo Brouns is één van de initiatiefnemers van www.sprekendemantelzorgers.nl. Dit is een website van mantelzorgers die van mening zijn dat de samenleving en in het bijzonder de zorg & welzijnssector de inspiratie van friskijkers, dwarsdenkers en blikopeners kan gebruiken.

Geschreven blogs