Frederique van Duuren Marion van den Hurk

Frederique van Duuren Marion van den Hurk

Marion van den Hurk (links op de foto) is senior research consultant bij Research Consultancy/Kenniscentrum van Zilveren Kruis. In het project dementie is zij verantwoordelijk voor de data-analyses en het maken van de spiegelrapportages.

Frederique van Duuren is programmaleider Kwaliteit van Zorg bij Zilveren Kruis. Samen met zorgaanbieders wordt in het Programma Kwaliteit van Zorg uitkomstindicatoren ontwikkeld.

Geschreven blogs