Jan Smelik

Jan Smelik

Jan Smelik is niet-praktiserend arts. Hij is partner bij het onderzoeksbureau samhealth. In die hoedanigheid adviseert hij vooral farmaceutische bedrijven op basis van marktonderzoek. Daarnaast is hij medeoprichter en secretaris van de zorgcoöperatie 'Austerlitz Zorgt', die algemeen beschouwd wordt als het voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief. Vanuit zijn pionierswerk ondersteunt hij zorgcoöperaties in het hele land en adviseert hij overheden op het gebied van burgerparticipatie.