Veronique Kruize en Jeroen van Ginneken

Veronique Kruize en Jeroen van Ginneken

Véronique Kruize is senior adviseur bij M&I/Partners. Zij is de laatste jaren vooral werkzaam in ziekenhuizen en helpt hen om beter hun ICT in te zetten. Haar aandachtsgebied betreft voorald e vragen: wat zijn betere processen?; welk(e) syste(e)m(en) ga je daarvoor implementeren? en wat is er dan nodig om de organisatie te helpen om de benodigde verandering te maken? Dit doet Kruize vanuit verschillende rollen variërend van projectleider tot coach zodat de organisatie uiteindelijk zelf de beweging kan gaan maken.

Jeroen van Ginneken is principal adviseur bij M&I/Partners. Hij geeft mede richting aan de dienstverlening van dit adviesbureau op het gebied van gezondheidszorg en Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s). Hij heeft een achtergrond als bestuurskundige en is meer dan twintig jaar actief op het raakvlak van ICT en zorg. De laatste jaren is Van Ginneken vooral werkzaam als projectleider en adviseur voor ziekenhuizen. Veelal op het gebied van EPD's, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van informatiemanagement en medicatiesystemen. Ook was hij projectleider van één van de regio’s die op verzoek van het ministerie van VWS heeft gefungeerd als pilot voor de landelijke voorzieningen voor de uitwisseling van zorginformatie.