Judy Alkema

Judy Alkema

Judy Alkema werkt als organisatieadviseur en interim-manager in het facilitaire domein in de zorg. Zij denkt met medewerkers, cliënten, management en bestuur na over richting en inrichting van organisatie en de balans tussen beheersen en verbinden; hand op de knip en aandacht voor de menselijke maat. Presentie, menslievende zorg en 'denken met' in plaats van 'denken voor' zijn uitgangspunten in haar werk. Naast een facilitaire achtergrond is zij bij het SIOO (Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) geschoold in veranderkunde (Advanced Change Methodologies). Daarvoor deed zij onderzoek naar goede huishoudelijke zorg die bijdraagt aan welzijn en herstel in langerdurende zorg.