Anne-Mieke den Ouden en Jeroen Schumacher

Anne-Mieke den Ouden en Jeroen Schumacher

Anne-Mieke den Ouden is senior adviseur bij Vilans en is van oorsprong verpleegkundige. Ze heeft ruime ervaring in de langdurende zorg en deed haar Master in Health Administration aan de Universiteit van Tilburg. Ze heeft haar affiniteit met het thema dementie en probleemgedrag omgezet in een expertiseveld. Zo is ze bijvoorbeeld projectleider van het landelijk programma 'Het kan beter met minder: bewust omgaan met psychofarmaca', dat als doel heeft om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen in de sectoren VVT en VG. Tevens is ze Thema Coördinator van het programma Waardigheid en Trots vanuit het ministerie van VWS. Den Ouden heeft een bovengemiddelde interesse voor vraagstukken op het vlak van gedragsverandering. Ze studeerde hiervoor aanvullend aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook heeft ze een ruime ervaring met onder andere ondernemerschap in de zorg, LEAN, zelfsturing en vervult ze een rol als toezichthouder. Daarnaast heeft ze als coach en adviseur veel ervaring in het begeleiden van organisaties op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en professionals.

Jeroen Schumacher is Vilans-expert op het thema Vernieuwend Zorgen, zorgmedewerker in verandering. Hij is opgeleid als verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, adviseur en coach. Na zijn werkervaring in ziekenhuis en consultancy is hij sinds 2001 werkzaam in de langdurende zorg. Jeroen heeft ruime ervaring met verbetertrajecten op belevingsgericht werken, terugdringen van vrijheidsbeperking, verbeteren van samenspel met mantelzorg en tal van andere thema’s in het primaire proces. Jeroen heeft een warm hart en scherp oog voor leren en ontwikkelen van mens en organisatie.

Geschreven blogs