Joris Slaets

Joris Slaets

Joris Slaets is directeur van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het UMC Groningen. Hij studeerde geneeskunde in Leuven (België), promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Slaets is medeoprichter van het vakgebied geriatrie binnen de interne geneeskunde, waarvoor hij de eerste opleider in Nederland was. Hij is één van de grondleggers van het huidige opleidingsplan Interne Geneeskunde en de ontwerper van de competentie 'reflecteren' in dit opleidingsplan. Verder is hij onder meer één van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg en wetenschappelijk adviseur van de raad van bestuur van zorgconcern Espria. Belangrijke thema's in het wetenschappelijk werk van Slaets gaan over kracht en kwetsbaarheid, behoeften en verlangens, en de vraagpatronen van ouderen in een gemeenschap.