Martin de Heer

Martin de Heer

Martin de Heer is bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2014 is hij bestuursvoorzitter van NL Mental Care, een ggz investeringsplatform met Mentaal Beter als ggz-aanbieder. Daarvoor was hij van 2009 tot 2014 bestuursvoorzitter van de Interhealth groep. De Heer is ook voorzitter van de stuurgroep Stichtiong Koppeltaal GGZ, een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, e-health leveranciers en zorgverzekeraars ter verbetering van ICT connectiviteit in de zorg

De Heer heeft een achtergrond als professional in de GGZ. Zo was hij in het verleden teamleider crisisdienst bij de Geestgronden en verpleegkundige.