Anja van der Aa

Anja van der Aa

Anja van der Aa is directeur van GezondNL, een landelijk samenwerkingsverband voor koplopers op het gebied van (virtuele) gezondheidspleinen en zorgregio’s. Daarnaast is zij bestuurslid van het Landelijk Platform Woonoverlast. Van der Aa heeft vele publicaties over samenwerken in ketens en netwerken geschreven, 8 grote congressen en diverse platforms en allianties geïnitieerd. Zij heeft hiervoor een landelijke innovatieprijs gewonnen. Inspiratiebron zijn haar ervaringen als mantelzorger.