Tessa van den Ende

Tessa van den Ende

Tessa van den Ende is advocaat/partner bij Nysingh advocaten en notarissen. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, meer in het bijzonder rond governance, samenwerking in de zorg, (dis)functioneren van medisch beroepsbeoefenaren, contractenrecht en zorgverzekeringsrecht/sociaal domein. Van den Ende adviseert en begeleidt zorginstellingen zowel in de cure als de care. Nysingh is van oudsher gespecialiseerd in de zorg en heeft de kennis en expertise gebundeld in de Marktgroep Zorg, waar Van den Ende lid en voorzitter van is. In deze marktgroep werken topjuristen met verschillende expertises hecht samen op het gebied van de zorg. Voordat Van den Ende ging werken bij Nysingh was zij advocaat bij Loyens & Loeff. Zij studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ze is naast haar werk ook redactielid van Gezondheidszorg Jurisprudentie, van de uitgave Zorg en Recht in de Praktijk en van de uitgave Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht Kluwer.