Jan Lavrijsen

Jan Lavrijsen

Jan Lavrijsen is specialist Ouderengeneeskunde aan het Radboudumc. Ook is hij lid van de Adviescommissie Kwaliteit van Zorginstituut Nederland en vice-voorzitter van de Verbetertafel Deskundige Professionals van het Zorginstituut. Aan het Radboudumc is hij senior onderzoeker ouderengeneeskunde en leider van het subprogramma Niet-Aangeboren Hersenletsel. Lavrijsen is verder lid van de KNMG-stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase: kwaliteit van leven en sterven.