Niek de Wit en Marjolein de Booys

Niek de Wit en Marjolein de Booys

Niek de Wit is hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht. Na zeventien jaar als huisarts praktijk te hebben gedaan is hij sinds 2010 voltijds afdelingshoofd huisartsgeneeskunde in het UMC Utrecht. Hij is tevens medisch manager van de Julius Gezondheidscentra, de academische eerstelijns praktijk in Leidsche Rijn, Utrecht. De Wit heeft zitting in de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van Zorginstituut Nederland.

Marjolein de Booys is adviseur bij Zorginstituut Nederland. Ze was projectleider Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen namens Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Ze was van februari 2008 tot 2012 werkzaam als manager van het team Kwaliteit bij de Patiëntenfederatie NPCF. Daar hield ze zich bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de eerste- en tweedelijn, maar uitdrukkelijk ook in de keten. De Booys is in 1983 afgestudeerd in de Andragologische Wetenschappen te Utrecht. Na diverse functies in het opbouwwerk is zij in 1992 overgestapt naar de gezondheidszorg als beleidsmedewerkster bij de St. Hoofd Hart en Vaten, inmiddels de Hart & Vaatgroep. Daar hield ze zich bezig gehouden met de kwaliteit van zorg voor vaatpatiënten (bijvoorbeeld het Vaatkeurmerk) en met het ontwikkelen van patiëntenvoorlichtingsmateriaal. Vanaf 2003 was zij daarnaast ook belast met de collectieve belangenbehartiging (onder meer geneesmiddelenbeleid en de zorgstandaard vasculair Risicomanagement) van de zeven aangesloten hart- en vaatpatiëntenorganisaties.