Marjan Heukers

Marjan Heukers

Manager Relatiemanagement sociale partners bij PGGM. Haar team onderhoudt voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de relaties met 23 cao-tafels in zorg en welzijn en informeert deze sociale partners over pensioen.

Tevens werkt zij als projectleider voor de Maatschappelijke Agenda van PGGM op het thema ‘Dynamiek op de arbeidsmarkt’. Zij deed hiervoor onder andere onderzoek naar zwart werken op de markt van huishoudelijke hulp.