Patrick Jansen

Patrick Jansen

Patrick Jansen is Wlz-expert en partner binnen bureau HHM. Hij is van oorsprong verpleegkundige en gepromoveerd op het thema functiedifferentiatie binnen de wijkverpleging. Dat is vanwege de ontwikkeling van zorgprofielen voor de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging nog steeds actueel. Hij zet zich bij Bureau HHM in voor betere ondersteuning voor cliënten in de langdurige zorg. Thema's zijn (evaluatie)onderzoek, zorgprofielen, stelselvragen en bekostigingsvraagstukken bijvoorbeeld rondom de zorgzwaartebekostiging, wijkverpleging en dementie. Hij combineert inhoudelijke expertise van de zorg met wetenschappelijke inzichten in pragmatische onderzoeken en adviezen.

Geschreven blogs