Ekram Belhadj

Ekram Belhadj

Ekram Belhadj is senior advocaat en werkt bij Nysingh. Zij is gespecialiseerd in het mededingingsrecht, het staatssteunrecht en het Europees recht. Zij heeft een bijzondere expertise wat betreft de toepassing van de mededingingsregels in de zorgsector. Zij heeft een zeer ruime ervaring in het adviseren van zorginstellingen en zorggerelateerde organisaties over onder meer ketenzorg, specialisatieovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten. Ook begeleidt zij fusie- en overnametrajecten bij de ACM en de NZa en staat zij zorginstellingen en brancheorganisaties bij bij invallen en onderzoeks- en boeteprocedures van de ACM. Ekram verzorgt ook compliance programma’s, in welk kader zij meer dan een jaar tijdelijk compliance officer is geweest bij een grote brancheorganisatie in de zorg.