Karin Bemelmans

Karin Bemelmans

Karin Bemelmans is de voorzitter van het Platform Borstvoeding. Ze heeft ruim dertien jaar gewerkt binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarvan zes jaar als plaatsvervangend afdelingshoofd op de directie Gezondheidsbescherming bij de afdeling Voeding en levensmiddelen. Vervolgens heeft zij zich zowel bij private als publieke instellingen bezig gehouden met beleid, management en bedrijfsvoering rondom voeding en gezondheid. Tegenwoordig is Bemelmans tevens afdelingshoofd Programma’s en lid van het Management Team bij het Voedingscentrum.

Geschreven blogs