Stijn van Engelen

Stijn  van Engelen

Stijn van Engelen werkt als jurist en zorgmakelaar bij Eldermans|Geerts advocaten in de zorg. Hij is vooral actief binnen de ggz, paramedische zorg en wijkverpleging, in verband waarmee hij zich onder meer bezighoudt met collectief verweer tegen opbrengstverrekening.

Van Engelen neemt vaak deel aan het maatschappelijke debat rondom onderwerpen in de zorg. Voordat hij bij E|G werkte heeft als jurist gewerkt bij een zorgverzekeraar, zodat hij de sector vanuit verschillende invalshoeken kent.