Marcel Bingley

Marcel Bingley

Marcel Bingley is sinds 2009 directeur en adviseur bij adviesbureau SQwin. Hij is binnen de zorgsector gespecialiseerd in nieuwe werkwijzen en de vertaling daarvan naar de daarvoor benodigde ICT-voorzieningen en het gebouw.

Onder zijn motto “niet harder maar slimmer werken” geeft hij in de zorgmarkt, met strategische en tactische adviezen op het gebied van (nieuwe) werkconcepten en toekomstscenario’s,  invulling aan het ziekenhuis van de toekomst. In deze werkconcepten en toekomstscenario’s worden flexibel ruimtegebruik, informatietechnologie (het digitale ziekenhuis), werkprocessen en logistiek  integraal benaderd en gevisualiseerd.

Ook worden daarbij eisen gesteld aan de ICT-voorzieningen en het betreffende zorggebouw. Eisen die hij daarna uitwerkt in een functioneel programma van eisen voor één of meerdere ICT-applicaties of een ruimtelijk programma van eisen.

Na de conceptontwikkelingsfase vervult hij vaak een begeleidende rol, want conceptontwikkeling is heel erg leuk om te doen, maar heeft pas echt zin als dat ook succesvol wordt gerealiseerd.

Hiervoor heeft hij zich beziggehouden met digitaal werken  in diverse sectoren bij YNNO, Twynstra Gudde en Bakkenist.