Marian Willigenburg

Marian Willigenburg

Marian Willigenburg is gespecialiseerd in organisatievraagstukken met een huisvestingscomponent. Als sociaal en organisatiepsycholoog is zij geïnteresseerd in wat mensen en organisaties drijft en hoe met veranderingen wordt omgaan. Het op zoek gaan naar hoe een organisatie in de toekomst wil gaan werken, welke ambities er leven en het vertalen daarvan naar wat dat betekent voor het gebouwconcept en de manier van werken is haar specialiteit. Daarbij is het de kunst is om dat wat de organisatie uniek maakt in te zetten voor het beste resultaat.

Daarom zit zij het liefst zo vroeg mogelijk aan tafel: Eerst denken, dan doen, met een integrale blik. En dan met gebruikers en een architect samen aan de slag om te zorgen dat er een ontwerp komt dat echt aansluit bij de gewenste manier van werken. Door onze aanpak en keuze van specifieke werkvormen en overlegstructuren, creëren we  geen ”Poolse Landdag”, maar ontstaat een weerslag van het werkconcept dat écht past bij de organisatie en waarin de werkomgeving en de bijbehorende ICT-voorzieningen maken dat een ieder zijn werk prima en fijn kan doen. Ook het inrichten van een programma om de nieuwe manier van werken te implementeren hoort daarbij.

Met haar ervaring heeft zij alle ontwikkelingen op het gebied van vernieuwende kantoorconcepten van meet af gevolgd en mede vorm gegeven voor opdrachtgevers in de (semi-)overheid en gezondheidszorg.