Peter Nouwens

Peter  Nouwens

Peter Nouwens is voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Prisma. Prisma ondersteunt 2400 mensen met een verstandelijke beperking in Noord Brabant. Daarnaast is hij science practitioner op het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar de risico- en de beschermende factoren in de ontwikkeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Zijn aandacht- en interessegebieden liggen bij de onderwerpen: psychische problemen en verstandelijke beperkingen,  kwaliteit van leven, community care, transformaties in de zorg en innovatie.

Nevenfuncties

Nouwens is lid van de redactiecommissie van het maandblad Markant, voorzitter van het samenwerkingsverband ’Jong en Lastig!?’, lid van de Raad van Advies van het zorgkantoor Midden-Brabant en lid van de programmaraad van de Academie voor Toegewijde Zorg. Hij is toezichthouder geweest in het onderwijs en bestuurslid van het Centrum voor Consultatie en Expertise in Noord Brabant en Limburg.

Loopbaan

Nouwens studeerde o.a. orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Hij heeft gewerkt in de kinderrevalidatie, de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.