Olivier Gerrits

Olivier Gerrits

Olivier Gerrits is sinds oktober 2014 directeur Zorginkoop van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarvoor vervulde hij diverse functies binnen Achmea en Zilveren Kruis. Als zoon van twee dokters draagt hij de zorg een warm hart toe. Gerrits is eindverantwoordelijk voor de zorginkoop.

Geschreven blogs