Karin Lemmens Suzanne van Hoeve

Karin Lemmens Suzanne van Hoeve

Karin Lemmens is senior manager bij KPMG Plexus. Zij is verantwoordelijk voor de GGz markt. Zij houdt zich enerzijds bezig met ontwikkel- en beleidsvraagstukken, zoals de evaluatie van de implementatie van de basis GGZ, en anderzijds met strategische en grootschalige implementatievraagstukken binnen en tussen instellingen. Karin studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde daar op een onderzoek naar de effectiviteit van disease management programma's.

Suzanne van Hoeve is sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank. Zij is verantwoordelijk voor het sectorbeleid binnen Rabobank in de gezondheidszorg, specifiek de wonen & zorg markt. Zij geeft advies bij strategische vraagstukken in de care sector en GGz en daarnaast onderhoudt zij de contacten op nationaal niveau met brancheorganisaties, ministeries en zorgverzekeraars. Suzanne heeft een achtergrond in economie.